Zonne-energie

We gebruiken allemaal in razend tempo fossiele en nucleaire brandstoffen; wat wereldomvattende problemen veroorzaakt. Nochtans is er een energiebron die de aarde van gigantische hoeveelheden energie voorziet: de zon. De tentoonstelling geeft een beeld van de zon als cultuurbepaler en duurzame energiebron. Je kan zelf experimenteren met zonne-energie.

Praktisch

  • Gemeenten, scholen of verenigingen uit de provincie kunnen de tentoonstelling gratis ontlenen.
  • De tentoonstelling bestaat uit 35 kaders van 70 x 100 cm en drie experimenteerkolommen van 40 x 40 x 80 cm.
  • Voor de opstelling heb je een minimale oppervlakte van ca. 150 m² nodig.
  • Naast de tentoonstelling wordt ook een cd-rom ter beschikking gesteld met experimenteerhandleidingen, een leerkrachtenhandleiding, een leerlingenhandleiding, een afficheontwerp, en nuttige info en adressen voor het opzoeken van bijkomende informatie.
  • De tentoonstelling is geschikt voor een algemeen publiek en voor de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs.