Biotoop- en landschapsstudies

Voor leerkrachten zijn verschillende praktische hulpmiddelen ter beschikking op de locatie van De Kaaihoeve.

Er zijn momenteel werkbladen, lokalen en/of materiaal beschikbaar voor:

  • 1° graad: Landschapsstudie 'Van Kijken naar begrijpen'
  • 2° graad: Biotoopstudie water 'Leven in en rondom water' (Oude Schelde en/of vijver van de waterzuivering)
  • 3° graad: Landschapsstudie 'Landschap in wording'

Voorwaarden:

  • Een groep mag maximum 30 leerlingen bedragen (cfr: grootte lokaal, aantal materialen, …)
  • Kostprijs voor werkbladen, lokaal en materiaal = €15,00
  • Reserveren doe je best tussen 25 augustus en 5 september (op werkdagen). Later kan ook maar dan is in bepaalde periodes de kans klein dat de lokalen en materialen nog beschikbaar zijn.

Ook andere schoolgroepen kunnen materiaal en lokaal gebruiken aan dezelfde voorwaarden.