MOS energiekoffers

Energie besparen is hot en fun! Met de klimaatsverandering staat energie en de zoektocht naar het besparen ervan bovenaan de agenda. Ook als leerkracht kun je niet aan de kant blijven. De MOS-themabundel energie rijkt zowel basis- als secundaire scholen ideeën aan om met de hele school het thema energie te verkennen en een gedragsverandering teweeg te brengen. Als extra hulp kun je gebruik maken van de energiekoffers. Deze kunnen enkel door MOS-scholen ontleend worden. Er bestaat een handleiding bij en werkblaadjes.

Reserveren en meer informatie?  Contacteer de MOS-begeleiders van Oost-Vlaanderen via mos@oost-vlaanderen.be