Materiaalkisten

Met materiaalkisten voor educatief veldonderzoek kun je in groep of individueel aan de slag. De materiaalkisten bevatten naast het veldwerkmateriaal ook een handleiding, werkbladen, zoekkaarten en achtergrondinformatie. 

materiaalkisten Oost-Vlaanderen

Er zijn twee thema's:

  • 'Nat, natter, natst' voor wateronderzoek: debiet of stroomsnelheid van een waterloop meten, scheikundig onderzoek van water, plankton of ongewervelden onderzoeken, het omliggende landschap beschrijven, ...
  • 'De levende bodem' om de bodem onder je voeten te verkennen. Je meet bodemzuurtegraad, infiltratiesnelheid of kalkgehalte, zoekt naar ongewervelde bodemdieren of de geografische ligging van een plaats.

Een week ontlenen kost 10 EUR per set van twee kisten. Meer inlichtingen of om de brochure aan te vragen, contacteer De Kaaihoeve.

De kisten zijn ontleenbaar in De Kaaihoeve
(Tel. 055 49 67 96 of dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be)