Oriëntatie in het landschap

Dit is een programma voor de derde graad lager onderwijs.

Met de leerlingen van de derde graad gaan we dieper op hun ervaringen en bevindingen in. Ze leren omgaan met bepaalde instrumenten en leren gericht ontdekken. Natuur en landschap worden onderzocht onder verschillende omstandigheden. Een aantal verbanden wordt duidelijk.

Een oud-bewoner van De Kaaihoeve, P.L.D.V., nodigt de leerlingen uit om een geheim te ontraadselen. Wie is toch die P.L.D.V. en wat is zijn geheim? Om dat te weten te komen, moeten de leerlingen een aantal opdrachten oplossen met behulp van de topografische kaart en het kompas. Dit is de ideale activiteit waarbij de leerlingen zich op een speelse manier leren oriënteren in de open ruimte en die hen vertrouwd maakt met de landschapselementen. In het bijzonder hebben we aandacht voor de waarde van het landschap en de factoren die de schoonheid ervan op een positieve of negatieve manier beïnvloeden.

Na de inleiding met de instructies gaat de klas in twee groepen op stap. De leerkracht van de klas gidst zelf één groep (dit kan zonder voorbereiding met het aangereikte materiaal). De medewerker van De Kaaihoeve gidst de tweede groep.

Praktische informatie

Leeftijd5de en 6de leerjaar
Duur2.30 tot 3 uur
Meebrengenlaarzen, regenkledij, lange broek, balpen of potlood
Periodevolledig schooljaar
PlaatsPNEC De Kaaihoeve in Meilegem (Zwalm)
Prijs35 EUR per klas (= max. 30 leerlingen)
Begeleiding1 begeleider van De Kaaihoeve is voorzien
InschrijvenGa naar inschrijvingen onderwijs

Er bestaat ook een handleiding van deze activiteit. Die kan je gebruiken als inspiratiebron voor eigen activiteiten en is niet nodig voor het volgen van de activiteit op De Kaaihoeve. Je vindt er onder meer de opdrachten en de eindtermen die beoogd worden.