De Onderzoeker

Dit is een activiteit voor de derde graad lager onderwijs.

Met de leerlingen van de derde graad gaan we dieper op hun ervaringen en bevindingen in. Ze leren omgaan met bepaalde instrumenten en leren gericht ontdekken. Natuur en milieu worden onderzocht onder verschillende omstandigheden en vanuit verschillende oogpunten. Een aantal verbanden wordt duidelijk.

Dit is een zuivere doe-activiteit! Door een fantastisch inleefverhaal, verteld door de begeleider, worden de leerlingen plots de beste onderzoekers uit alle hoeken van de wereld. Ze worden gedropt op een pas ontdekt eiland, de omgeving van De Kaaihoeve. In kleine groepjes voeren zij zelfstandig hun onderzoeken uit. Zo worden o.a. het landschap, de bodem, het weer en de flora en fauna van het 'onbekende land' van nabij bekeken. De leerlingen bestuderen de gewoonten van de 'inlandse bevolking' en de invloed die zij op het milieu uitoefenen. Daarna houden zij een wereldconferentie van wetenschappers die zich buigen over de duurzame ontwikkeling van de aarde.

Praktische informatie

Leeftijd5de en 6de leerjaar
Duur2.30 tot 3 uur
Meebrengenlaarzen, regenkledij, lange broek, balpen of potlood
Periodeapril - oktober
PlaatsPNEC De Kaaihoeve in Meilegem (Zwalm)
Prijs35 EUR per klas (= max. 30 leerlingen)
Begeleidingbegeleiding van De Kaaihoeve is voorzien
InschrijvenGa naar inschrijvingen onderwijs

Er bestaat ook een handleiding van deze activiteit. Die kan je gebruiken als inspiratiebron voor eigen activiteiten en is niet nodig voor het volgen van de activiteit op De Kaaihoeve. Je vindt er een totaalpakket van pedagogische achtergronden, opdrachten, beoogde eindtermen, materiaaltips en een volledige naverwerking voor achteraf in de klas.