Lager onderwijs

De activiteiten vertrekken van de natuurelementen uit de leefwereld van het kind. Via actieve opdrachten, veldwerk met aangepast materiaal, gebruik van de zintuigen en een motiverende inkleding leren ze verschillende biotopen kennen. Milieuzorg, duurzame ontwikkeling en aandacht voor het eigen handelen worden stelselmatig in de activiteiten van alle leeftijdsgroepen ingebouwd.

Naast de eindtermen van wereldoriëntatie is er aandacht voor wiskunde, Nederlands, muzische vorming, lichamelijke opvoeding, leren leren, sociale vaardigheden...

Met Willy en familie het bos in

eerste graad lager onderwijs - het bos beleven en de natuur ontdekken - in Het Gentbos

Met Willy en familie de tuin in

eerste graad lager onderwijs - actieve natuurontdekking - in de natuurtuin van De Kaaihoeve

Speurneuzen in de Scheldevallei

tweede graad lager onderwijs - natuurwandeling met veldwerkopdrachten - in de buurt van De Kaaihoeve

Speurneuzen in Het Gentbos

tweede graad lager onderwijs - boswandeling met veldwerkopdrachten - in Het Gentbos

Oriëntatie in het landschap

derde graad lager onderwijs - natuur- en landschapsonderzoek met kaart en kompas - in de buurt van De Kaaihoeve

De Onderzoeker

derde graad lager onderwijs - zelfstandige doe-opdrachten - natuuronderzoek - in de buurt van De Kaaihoeve

Biodiv-je met ons mee?

derde graad lager onderwijs - opdrachtenspel - biodiversiteit - in de buurt van De Kaaihoeve

Niet zomaar water

derde graad lager onderwijs - wateronderzoek - in de buurt van De Kaaihoeve

Onder de wereld

derde graad lager onderwijs - bodemonderzoek - in de buurt van De Kaaihoeve

Milieuzorg Op School

educatief project op de school zelf