Scholen en educatie

Kleuteronderwijs: kinderen worden van jongs af aangetrokken tot de natuur. Laag lopend bij de grond zien kleuters de wereld heel anders dan grote mensen. Kleine dieren vinden ze leuke, kriebelende dingen en bloemen zijn van een feeërieke wereld afkomstig. Voor de allerjongsten en 'grote' kleuters heeft De Kaaihoeve programma's die ervaringsgericht werken. 

Lager onderwijs: alle leeftijden krijgen aangepaste programma's. Deze activiteiten vertrekken van de natuurelementen in de leefwereld van het kind. Via actieve opdrachtjes, veldwerk met aangepast materiaal, gebruik van de zintuigen en een goede inkleding leren de kinderen verschillende biotopen kennen. Eindtermen uit verschillende leergebieden komen aan bod en naast milieubescherming vind je ook andere sleutelthema's van educatie voor duurzame ontwikkeling terug. 

Secundair onderwijs: aardrijkskundige, natuurwetenschappelijke en vakoverschrijdende excursies kunnen een belangrijke inzichtelijke bijdrage leveren aan het leerproces. Leraren kunnen rekenen op een divers aanbod dat hun lessen ondersteunt. 

Hoger onderwijs: Lerarenopleiding, stages, specifieke opdrachten en bachelor-of masterproeven kunnen ondersteuning krijgen van de dienst natuur-en milieueducatie.

Zelf aan de slag?

Op zoek naar didactisch materiaal om je natuureducatieve activiteit te verrijken? Je kan op verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen terecht voor ontleenbare materialen. In het aanbod zitten materiaalkisten, MOS-energiekoffers, het Mister Jekkes afvalspelmateriaaldepots, tentoonstellingen en natuurkabas. Er zijn ook gratis downloads om meteen mee aan de slag te gaan. Je kan handleidingen bestellen, waaruit je inspiratie kan putten.