Klimaatcasino

Negen flipperkasten en een roulette zorgen voor een speelse tentoonstelling en leggen begrippen uit als versterkt broeikaseffect, hernieuwbare energie, consuminderen, ... Boodschap is: vandaag mag je voor de laatste keer gokken met ons klimaat.

De tentoonstelling geeft antwoord op vragen als:

 • wat is het Kyotoprotocol precies?
 • hoeveel windmolens zijn er nodig om België van electriciteit te voorzien?
 • wat is het effect van de klimaatverandering in ons land?
 • ...

Klimaatcasino maakt deel uit van een educatief project voor secundaire scholen. Voor elke graad is een specifieke doe-activiteit uitgewerkt, die aansluit bij een bezoek aan Klimaatcasino. Je kan er als leerkracht voordien of nadien mee aan de slag.
 

 • Voedselkwartet- eerste graad
  Leerlingen worden op een spannende manier geconfronteerd met de afstand die ons voedsel aflegt, voor het op ons bord komt. Zeven gerechten, soms met een indrukwekkend aantal voedselkilometers, vormen een kwartet.
 • Energie in actie - tweede graad
  Met energieke schoenen gaan de leerlingen op onderzoek uit in de energiekoffer: verbruiken spaarlampen echt minder energie? Zet je de computer beter uit tijdens een middagpauze? Wat verbruikt onze school? Welk energietype ben jij? 
 • Kyoto rollenspel - derde graad
  De minister van milieu komt samen met de energieproducenten van België, het WWF, burgers, ... Samen hebben ze één doel: de Kyotonorm halen. Slagen ze in hun opdracht? Legt de pers hen het vuur aan de schenen? Een boeiend rollenspel!

Praktische informatie

Download hier het aanvraagformulier voor scholen en voor organisaties.

Een aantal documenten over de tentoonstelling en de activiteiten kun je hieronder downloaden:

Contact

Mike Stoens
0473 92 30 55
tel.09 267 78 42
mike.stoens@oost-vlaanderen.be