Materiaalkisten

Met materiaalkisten voor educatief veldonderzoek kun je in groep of individueel aan de slag. De materiaalkisten bevatten naast het veldwerkmateriaal ook een handleiding, werkbladen, zoekkaarten en achtergrondinformatie. 

materiaalkisten Oost-Vlaanderen

Er zijn vier thema's:

  • 'Nat, natter, natst' voor wateronderzoek: debiet of stroomsnelheid van een waterloop meten, scheikundig onderzoek van water, plankton of ongewervelden onderzoeken, het omliggende landschap beschrijven, ...
  • 'De levende bodem' om de bodem onder je voeten te verkennen. Je meet bodemzuurtegraad, infiltratiesnelheid of kalkgehalte, zoekt naar ongewervelde bodemdieren of de geografische ligging van een plaats.
  • 'Het bos door de bomen' laat je kennismaken met de verschillende facetten van het bos. Je kan de grootte van een bos meten, de hoogteligging of het microreliëf.
  • 'Land in zicht' maakt van jou op korte tijd een echte landschapsfreak. Je leert allerlei basistechnieken om je in het landschap te oriënteren of om met stafkaarten aan de slag te gaan, je leert afstanden schatten, hoogteverschillen berekenen, het landschapsbeeld te beschrijven, het landgebruik in kaart te brengen.

Een week ontlenen kost 10 EUR per set van twee kisten. Meer inlichtingen of om de brochure aan te vragen, contacteer De Kaaihoeve.

De kisten zijn ontleenbaar in vier regio's: regio Zuidoost-Vlaanderen (De Kaaihoeve), regio Gent (Natuurcentrum Bourgoyen-Ossemeersen), regio Meetjesland (Provinciaal Bosinfocentrum Het Leen) en regio Dendermonde (Regionaal Landschap Schelde-Durme). Klik op de kaart voor contactgegevens.


Materiaaldepots weergeven op een grotere kaart

Regio Zuidoost-Vlaanderen - De Kaaihoeve
Oude Scheldestraat 16
9630 Meilegem
tel. 055 49 67 96
dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be 
www.dekaaihoeve.be 

Regio Gent - NMC Bourgoyen
Driepikkelstraat 32
9030 Mariakerke
tel. 09 216 44 78
bourgoyen.educatie@gent.be
www.nmegent.be 

Regio Meetjesland - Provinciaal Bosinfocentrum Het Leen
Gentsesteenweg 80
9900 Eeklo
tel. 09 376 74 74
het.leen@oost-vlaanderen.be
www.hetleen.be

Regio Dendermonde - Regionaal Landschap Schelde-Durme
Hemelstraat 133A
9100 Dendermonde
tel. 052 33 89 10
info@rlsd.be
www.rlsd.be