Klimnet

Klimnet is de naam voor het Oost-Vlaamse netwerk voor natuur- en milieueducatie (NME). Binnen dit netwerk brengen we verschillende actoren uit de NME-sector samen om te werken aan een kwalitatieve verbetering van het NME-aanbod in Oost-Vlaanderen.Het netwerk bestaat momenteel uit bezoekerscentra, regionale landschappen, gemeentebesturen, scholen, verenigingen, vrijwilligers, ...Samen met onze partners organiseren we jaarlijks een aantal terugkerende evenementen:

  • NME-terras
  • NME-overleg
  • Leerkrachtendag
  • NME-netwerkdag
  • ...