Permanente expo's

In en vooral rond De Kaaihoeve kan je de tentoonstelling 'Biodiversiteit - alles hangt samen' bezoeken. Deze schitterende expo over biodiversiteit leert je welke rol ze speelt in alle facetten van ons leven. Met de ontdekbrochure kan je op interactieve tocht doorheen de modules in de natuurtuin. Voor kinderen (+8 jaar) is een aparte rode draad voorzien: informatie wordt afgewisseld met leuke opdrachtjes en korte tips voor thuis.

De (interactieve) informatie van de buitententoonstelling 'Kaaitoeren' zet je ertoe aan om gericht een aantal aspecten van het landschap en de natuurwaarden in de omgeving van De Kaaihoeve waar te nemen.
Zeker de oude schuren en hofmuurtjes met hun specifieke muurflora, de hoogstamboomgaard met oude lokale fruitvariëteiten en de natuurtuin, zijn de aandacht waard. Een klein stukje van deze tuin werd voorbehouden voor een kleinschalig waterzuiveringssysteem en een vijver.